Monday, April 7, 2008

Positiva aspekter?

Måndag morgon och alla borden som fallit i glömska under den långa sköna helgen pockar på uppmärksamhet. Men det är så svårt att koncentrera sig på det man borde när det finns så många oborden som är så mycket roligare. Jag håller precis på att inreda min nya lägenhet tillika det nittonde stället som jag kallar mitt hem.. Min nya lilla lya är en 1,5 med ett riktigt kök i motsats till den jag lämnade som endast var utrustad med en minuskyl kokvrå som varken tillät storskaligt muffinbak eller trerättersmiddagsbjudningar. Jag hoppas att få bjuda på många middagar framöver men först ska jag ta tag i den här luntan med artiklar från franska dagstidnigar som ligger framför mig.
Imorgon ska det debatteras på franskt vis och jag försöker tappert sätta mig in i den heta diskussionen som nådde sin kulmen i och med en lag i februari 2005 och som fortfarande är en känslig fråga i Frankrike idag. Det handlar om minnet av den franska kolonialismen. Historiker, olika föreningar och politiker har velat få ordning på det officiella minnet av kolonialismen. De socilala orättvisorna i dagens Frankrike spelar en stor roll, och problem med diskriminering, segretion och arbetslöshet har kallats för la fracture coloniale.
L'Assemblée Nationale antog den 23 februari 2005 en lag som föreskriver lärare på skolor och på universitet att i historieundervisningen lyfta fram den franska kolonialismens positiva roll. Lagförslaget har högljutt kritiserats inte minst av de före detta kolonierna i Nordafrika. Även historiker motsätter sig starkt denna artikel 4 i lagen från den 23 februari. Främst menar de att det strider mot skolornas grundläggande frihet i att utforma läroplaner, frihet i val av undervisningssätt samt frihet i val av läromedel.
I somras besökte Sarkozy universitetet i Dakar för att hålla ett anförande om Frankrikes och Afrikas gemensamma historia och hur man ska se på denna historia. Han deklarerade att kolonisatören mycket riktigt hade kommit till Afrika för att exploatera, att han plundrat lokalbefolkningen på rikedomar som inte var hans, att han berövat dem deras personlighet, deras frihet och deras land. Strax därpå började han dock rada upp det positiva som kolonialismen medfört, byggandet av broar, sjukhus och skolor. Han betonade att alla som kom inte var dåliga män utan att det också fanns de som trodde sig göra gott, som trodde att de hjälpte till att cilvilisera en ociviliserad del av världen. Enligt Sarkozy är deras misstag uppenbart men att man inte för den sakens skull kan skylla alla Afrikas nutida problem på kolonialismen.
Frågan är hur långt det är rimligt att förena politik och historia. Det finns flera risker med att lagstadga ett innehåll i historieböckerna och går det att överhuvudtaget tala om kolonialismens positiva roll? Visst medförde kolonisatörerna en hel del tilll de kolonialiserade länderna men är inte dessa positiva aspekter en droppe i havet i jämförelse med det lidande de orsakat? Men Frankrike är trötta på att skämmas över sitt förflutna och efter Vichyhistorien som sett dagens ljus i slutet av förra seklet verkar det bråttom att sminka över ytterligare skavanker. Visst vet vi att det även hände positiva saker under kolonialismen men att kalla det positiva aspekter är något annat. Att dessa aspekter sedan dessutom ska framlyftas i undervisningen i skolorna är inte bara tokigt utan även en skymf mot alla de som fortfarande lider eftersvallningarna av frihetskrigen och i vilkas liv kolonialismen inte bara är ett ärr utan ett ännu öppet sår.

No comments:

Post a Comment