Friday, August 15, 2008

Skånerunda - södra kusten

Glass i Smygehamn

Framför Kalkstensugnen/gravplatsen i Smyge

Hos Assar i Västra Värlinge


Picknick i Kåseberga ett av stoppen på dagens Skånerunda

No comments:

Post a Comment