Monday, August 4, 2008

Blåsigt uppe på långe Erik


Fyren är 32 m hög och det är 138 trappsteg upp till balkongen som är belägen på 28 meters höjd. Den är byggd 1845.

No comments:

Post a Comment