Friday, September 19, 2008

ESF


Sällan har staden varit så polistät som under dem här veckan. Igår på väg in till Lund mötte vi ca 30 polisbussar , förstärkning från både Göteborg och Stockholm. Jag undrar stilla vem demonstranterna förväntas bli aggressiva mot under sitt eget anordnade event...

No comments:

Post a Comment