Thursday, September 4, 2008

Min granne Todorov


På vår kurs i muntlig och skriftlig språkfärdighet diskuterar vi just nu den bulgariske filosofen Tzvetan Todorov som föddes i Sofia 1939. Sedan 1963 är han bosatt i Paris och är numera fransk medborgare. Från början var Todorov litteraturvetare men sedan 1980-talet har han ägnat sig huvudsakligen åt idéhistoria. Jag tänkte delge några av hans mest kända citat, fritt översatta av mig (varför jag avsäger mig ansvaret för eventuella misstolkningar) här nedan.

La vie a perdu contre la mort, mais la mémoire gagne dans son combat contre le néant. (Livet har förlorat mot döden, men minnet segrar i slaget mot intet) -Les abus de la mémoire

Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence surnaturel (Det overkliga, det är tveksamhet som en varelse som endast känner till naturens lagar erfar när han ställs inför en till synes övernaturlig händelse) -Introduction à la littérature Fantastique

Är det någon som känner till något mer om denne franskbulgariske filosof eller har bättre översättningar på citaten så säg gärna till!

En rolig koppling till denne Todorov är den tecknade figuren i den japanska familjefilmen Min granne Totoro som representerar just det fantastiska, det overkliga och det onaturliga i mötet med människan som en varelse som endast känner till naturens lagar. Dock samverkar i filmen barnets öppna sinne med en betydligt mer andlig japansk tradition och kultur än vår västerländska och det verkliga smälter samman med det övernaturliga. Namnen är säkert av en slump lika men båda har kommit till min kännedom under samma period och jag kunde inte låta bli att dra paralleller. Om ni ännu inte sett Min granne Totoro så gör det snarast!

No comments:

Post a Comment