Sunday, December 19, 2010

En spretig start på planerad trilogi


Jag utlovade visst en recension av Louise Boije av Gennäs senast utkomna roman. Högre än alla himlar är faktiskt hennes första efter ett uppehåll på 10 år och den första delen i en planerad trilogi om sex personers levnadsöden, men också om de stora händelserna ute i världen, under de första tio åren av millenniet.

Mitt intryck måste beskrivas som kluvet. På ett sätt tycker jag väldigt mycket om historien eftersom den känns precis likadan som hennes övriga böcker, förutom det faktum att huvudpersonerna kanske åldrats 10 år. Stilen känns i vilket fall igen men med anledning av mitt tidigare inlägg vill jag ändå säga att jag är en gnutta besviken. Dock har besvikelsen intet att göra med de första sidorna som på ett vackert och välkomponerat vis är en allusion till Strindbergs första kapitel av Röda rummet. Jag som själv hade svårt att ta till mig Strindbergs mästerverk fann ändå tjusning i detta kända första stycke som Boije af Gennäs så skickligt anspelar på.

Men efter milleniumskiftet, i vilket boken tar sin början, blir det tungt och jag upplever att Boije af Gennäs önskan att inkludera alla katastrofer och större händelser de närmaste åren framåt får storyn att halta lite grann. Samtidigt hade historien blivit föga spännande utan dessa händelser. Visst är det fint att få lära känna de sex huvudpersonerna , var och en presenterade för sig själv, tillsammans med de andra, eller stundtals två och två, men jag finner inte riktigt bokens kärna och jag vet inte riktigt varthän det barkar.

Summa summarum kommer jag nog att läsa del två också. Av nyfikenhet men också för att där finns något jag tycker om, som gör att jag ändå har svårt att lägga ner boken. Jag tror att det får lov att vara det övergripande omdömet just nu. Sen får vi se.

No comments:

Post a Comment