Sunday, December 25, 2011

Du skall icke äta kött?

Apropå inlägget tidigare så är jag inte vegetarian, utan äter skaldjur och ibland ekologisk fisk. Jag har heller inget emot att andra äter kött. Jag anser att var och en har rätt att välja hur de vill leva sina liv. Däremot uppmuntrar jag gärna andra till att fundera kring sina val. Visst finns det kött som är bättre att äta än annat (kravmärkt och vilt) men den största anledningen till att låta bli även sådant kött som är en produkt av bra djurhållning är dels därför att man vid köttproduktion använder odlingsmark till att producera djurfoder istället för att direkt odla mat till människor, dels därför att det inte är miljömässigt hållbart. Alla borde äta vegetariskt åtminstone tre gånger i veckan!

No comments:

Post a Comment