Wednesday, May 30, 2012

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm

Läs och begrunda. Skogen, som vi svenskar älskar så, kan snart vara ett minne blott.

1 comment: