Tuesday, January 29, 2013

Drink with me, to days gone by

Jag har inga ord. Söndersmulad och tom väntar jag på att någon ska plocka upp bitarna av det som finns kvar. Se den. Les misérables alltså.

1 comment: